Χάρτης - Τοποθεσία

H διεύθυνση του σχολείου μας είναι:

1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΕΡΜΑ 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Τηλ: 2493022652
FAX: 2493022652