Εφημερίες Διδασκόντων

Οι εφημερίες των καθηγητών του 1ου  Γυμνασίου Ελασσόνας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.  

 Ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΣΟΓΕΙΟ 08:00 - 11:00 Παναγιωτίδης Παπαϊωάννου Δ. Μπασδέκη Παπαϊωάννου Χ. Βίτκος
11:00 - 13:45 Παπαϊωάννου Δ Χατζηαντωνίου Μαντέ Στεργιοπούλου Μακρυθανάση

 

 Ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΠΙΣΩ
08:00 - 11:00 Λουκάς
Πράπα
Αποστολίδου
Παπαστεφάνου
Παπαστεργίου
Παναγιωτοπούλου 
Αγοράστη Γ.
Σερετίδου 
Παπαστεργίου
Παναγιωτίδης
11:00 - 13:45 Αποστολίδου
Σδρένια
Στεργιοπούλου
Μπαζή 
Λέκκας
Ζαρζώνης 
Μακρυθανάση
Μπιτούλα 
Ρόταουγκ
Μπασδέκη 

 

 Ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ος ΟΡΟΦΟΣ 08:00 - 11:00 Γεωργαλή
Χατζηαντωνίου 
Πράπα
Παναγιωτοπούλου 
Παπαϊωάννου Χ.
Μπιτούλα  
Παλάσκας
Λουκάς 
Σδρένια
Γκαμπέτα 
11:00 - 13:45 Παλάσκας
Μακρυθανάση 
Κουτράκη
Παναγιωτίδης 
Αγοράστη Β.
Κουτράκη 
Τσαπούρη 
Ντελής 
Γεωργαλή
Ντελής 

 

 Ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΠΙΣΩ
08:00 - 11:00 Μπαζή Σερετίδου Μπαμπζέλη Αγοραστή Β. Παπαστεφάνου
11:00 - 13:45 Λέκκας Κρανιώτου Κρανιώτου Λέκκας Μπαζή

 

 Ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2ος ΟΡΟΦΟΣ 08:00 - 11:00 Παπαποστόλου
Δραγατογιάννης 
Τσιμπόλη
Βίτκος 
Γκαμπέτα
Αποστολάρα 
Μπαμπζέλη
Παπαποστόλου 
Δραγατογιάννης
Φράντζας 
11:00 - 13:45 Φραντζάς
Γκαμπέτα 
Μπαμπζέλη
Λούκας 
Αγοράστη Γ.
Χατζηαντωνίου 
Δραγατογιάννης
Ζαρζώνης
Παπαποστόλου
Μαντέ

 

1. Οι εφημερίες είναι μέσα στα καθήκοντα των καθηγητών του σχολείου και πρέπει να τηρούνται ακριβώς
Οφείλουν πέραν των άλλων να τηρούν με συνέπεια τα παρακάτω.
2. Να επιτηρούν τους χώρους του κτιρίου και το προαύλιο για την ασφάλεια και την τάξη των μαθητών
3. Να βρίσκονται στο σχολείο 10 τουλάχιστον λεπτά πριν την έναρξη του διδακτικού ωραρίου και να μεριμνήσουν ώστε με τάξη
και ασφάλεια οι μαθητές να περάσουν στις αίθουσες το χτύπημα του κουδουνιού θα τακτοποιήσουν τους μαθητές
σε γραμμές για να γίνει η προσευχή.
4. Μεριμνούν όπως παραδοθούν και τακτοποιηθούν τα απουσιολόγια των τάξεων.
Θα ελέγξουν τις τάξεις γραφείο των καθηγητών,τους Η/Υ και οτιδήποτε αφορά την λειτουργία του σχολείου
5. Φροντίζουν ώστε απαραίτητα να βγάζουν τους μαθητές στην αυλή του σχολείου στα διαλλείματα.
6. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την διάρκεια της εφημερίας οφείλουν να το αναφέρουν στο Δντή του σχολείου.
και αν αυτός απουσιάζει στον αναπληρωτή του.
7. Αποχωρούν από το σχολείο με την λήξη της λειτουργίας του και αφού εφαρμόσουν όλα όσα παραπάνω αναφέρονται
όσον αφορά τον έλεγχο.

                        Ο Δ/ΝΤΗΣ

Ανακοινώσεις Σχολείου
Τα πιο Δημοφιλή...
Πρόσφατες Ενημερώσεις